Vogelwacht Joure zorgt voor schuilplaats oeverzwaluwen

Joure - De Vogelwacht Joure is afgelopen week in actie gekomen voor de oeverzwaluwen. In de vogelvriendelijk aangelegde woonwijk Wyldehoarne is een kunstmatig steile wand aangelegd voor de vogels.

De zwaulwen, met aan de bovenkant bruin en de onderkant wit met bruine band over de borst, zijn verbonden aan oevers. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Er moet voldoende voedsel zijn. Hun dieet bestaat uit muggen of andere insecten en er moet een kale steile lemige of zandige wand zijn waarin ze hun nestholletjes kunnen graven. En juist aan dat laatste ontbrak het de laatste jaren.

Oeverzwaluwen eten muggetjes en andere insecten die ze al vliegend vangen. In de herfst en winterperiode is in onze omgeving geen voedsel beschikbaar. Dan trekken de oeverzwaluwen naar Afrika om te overwinteren. Vanaf eind maart komen ze terug naar onze omgeving om hier te broeden. De wand in Wyldehoarne hebben ze daar nu ruimte voor. Deze bestaat uit betonblokken waarachter zand is gestort. In de wand zijn gaten geboord. Hier graven de oeverzwaluwen graag hun nesten. In de wand zaten vorig jaar zelfs meer dan 125 nestjes. De Vogelwacht is verantwoordelijk voor het onderhoud dat bestaat uit het leeghalen van de gaten na het broedseizoen en het opnieuw volstoppen met zand.

De zwaluwwand is niet open voor publiek. Het zou niet alleen te onrustig voor de zwaluwen zijn, maar als er over de wand wordt gelopen beschadigen ook de ondergrondse holletjes waar de nestjes in zitten. Vanaf de Korte Ekers zijn de oeverzwaluwen in en om de wand wel te zien. Er staat een bankje en een bord met informatie over deze bijzondere beestjes.

De Vogelwacht is nog op zoek naar nieuwe leden.