Ingezonden brief | De Bonifatiusschool

Velen hebben er hun eerste sommetjes leren maken, netjes schrijven met de pen, de school waar je de eerste stappen zet op weg naar volwassenheid verlies je nooit uit je geheugen.

De meesters en juffen laten een onuitwisbare indruk achter. Juffrouw van den Berg uit de eerste klas was een lieve juf, maar juffrouw Van der Meulen die les gaf in de tweede klas, velen vonden haar veel te streng en hadden daar weinig mee op. Later, veel later, als je haar dan tegen komt en in gesprek raakt blijkt het een hele aardige meelevende oude dame die geen vlieg kwaad zal doen.

Katholieke school

Na de beëindiging van de schoolstrijd (1917) spande de parochie zich in voor een eigen katholieke school. Echter de toenmalige burgemeester vertraagde de aanvraag voor de vergunning om te bouwen. Op de voorlaatste dag van de meldingstermijn bracht hij de aanvraag bij de gemeenteraad die toen in allerijl een besluit moest nemen. Het gevolg was dat de gemeenteraad afwijzend reageerde, het motief zou zijn geldgebrek en dat terwijl er net grote bedragen waren uitgetrokken voor de bouw van de Christelijke- en de Openbare MULO. Het kerkbestuur bleef zich beijveren oor een eigen Roomsch Katholieke school. In februari 1927 gaf de gemeente groen licht en al in datzelfde jaar kon Deken G.J. Vaas op 20 september 1927 de nieuwe school inwijden. Op 6 juni 1992 kregen leerlingen en oud leerlingen, vanwege de sluiting van de school, de gelegenheid om voor een laatste keer hun school te bezoeken.

Toneeluitleen

In de Jouster Courant van 3 april 2019 lezen we dat de Bonifatiusschool wordt verlaten door de vrijwilligers die zich betrokken wisten bij culturele gebeurtenissen in de wijde omtrek en ook buiten de gemeente De Fryske Marren wist men hen te vinden. De toneeluitleen die in al die jaren hier helemaal haar plek had gevonden moet nu naar een nieuwe ruimte omzien.

De vraag nu is, wat gaat er met het oude schoolgebouw gebeuren? Een oplossing zoals de oude Openbare MULO aan de Harddraversweg die in dezelfde periode is gebouwd. Vegelinstate heeft hiermee een mooie entree verworven. Een ontmoetingsruimte voor senioren en omwonenden zoals bijvoorbeeld Dienstencentrum Senioren in Lemmer.

Dorpshuis

Een dorpshuis voor Joure, de oude school ligt mooi centraal en is goed bereikbaar. Immers de gemeente schrijft in haar notitie Dorpshuizen beleid. “Dorpen en wijken hebben een eigen identiteit waar het verenigingsleven bloeit en de plek waar men elkaar ontmoet een levend hart vormt. Ontmoetingsplekken zorgen voor binding. De Fryske Marren vindt het belangrijk dat inwoners in hun plaats een plek hebben om elkaar te ontmoeten; waar de lokale verenigingen hun vergaderingen houden”.

Theo Huisman, Joure