Zonne-energiecentrale voor Terherne

Terherne - Op de jachthaven in Terherne, bij industrieterrein Zandsloot, komt een zonnedak een energiecentrale met een oppervlak van ongeveer 3000 m². Het zonnedak kan het gehele dorp Terherne voorzien van duurzame energie.

De zonne-energiecentrale wordt samen met energiecoöperaties 'de poask' opgericht. De centrale, door middel van zonnepanelen, wordt gerealiseerd op een nieuw te bouwen zonnedak op de gronden die in de huidige situatie braak liggen en sporadisch in gebruik zijn voor opslag van boten in de winter en stalling van auto's in de zomer. De ruimte onder het zonnedak wordt ingericht te behoeve van een overdekte opslagen stallingsruimte.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft eerder al aangegeven in principe planologische medewerking te willen verlenen aan de ontwikkeling. Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, is het plan mogelijk.