Mogelijk nieuwe maatregelen droogte in Fryslân

Joure

Op grond van de huidige situatie volgen er in het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Fryslân en het Groninger Westerkwartier) mogelijk nieuwe maatregelen in verband met de droogte.

Naar verwachting treedt de verdringingsreeks in werking. Woensdag 25 juli neemt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) hierover een besluit. Momenteel is de vraag naar water, van de negen waterschappen rond het IJsselmeer, in evenwicht. Bij de huidige weersvoorspelling wordt de vraag groter dan het wateraanbod.

 

Mogelijk beregeningsverbod


Als de verdringingsreeks in werking treedt, volgt een beregeningsverbod. Dit is een maatregel uit de eerste fase van de verdringingsreeks.


Regionale waterkeringen veilig


De inspecties van de regionale waterkeringen in Fryslân zijn klaar. Veertig rayonbeheerders en muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân hebben 600 kilometer kaden op veengrond geïnspecteerd. De eerste indruk is goed. Op enkele plekken doet het waterschap komende week verder onderzoek. 

 

Waterkwaliteit verslechtert


In de zomerperiode neemt Wetterskip Fryslân op ruim dertig locaties om de twee weken watermonsters. Dan meet het waterschap of er bacteriën en blauwalgen in het water voorkomen die ziektes kunnen veroorzaken. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. Zwemmen in open water is daardoor een steeds groter risico.


Auteur

brenda.van.olphen