Lytse Mienskip samen met Westermarskoalle in Joure

HASKERHORNE

De Lytse Mienskip Honk, de openbare basisschool in Haskerhorne, wordt per 1 augustus dit jaar opgeheven. De ouders van de leerlingen hebben gekozen voor een fusie met de Westermarskoalle in Joure. Beide scholen vallen onder schoolbestuur Primus.

De Lytse Mienskip wordt gesloten wegens een te klein leerlingenaantal. Door te fuseren met een andere basisschool wordt sluiting van de school niet voorkomen, maar een fusie betekent dat Primus gedurende een aantal jaren van het rijk extra financiële middelen ontvangt.

De meerderheid van de ouders heeft gekozen voor de Westermarskoalle in Joure als fusiepartner. De scholen maken onderdeel uit van hetzelfde onderwijsteam, delen dezelfde directeur en werken op meerdere terreinen al samen.