Formateur ontvangt brief

JOURE

Vooraf aan de eerste vergadering van formateur mevrouw W. Zuidema met de partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen in de Gemeente De Fryske Marren, overhandigde Johan Heegsma, voorzitter van Cultuurplein De Fryske Marren, haar een brief.

De brief bevatte een pleidooi voor een actief en inspirerend Cultuurbeleid. Johan Heegsma sprak de wens uit dat formateur de inhoud van de brief ter sprake zal brengen bij de creatie van het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Mevrouw Zuidema aanvaardde brief met de opmerking dat Cultuurplein De Fryske Marren de eerste organisatie uit de gemeente is die zich laat horen in het formatieproces. De formatie van een nieuwe coalitie in De Fryske Marren is begonnen. Onder leiding van formateur Wendy Zuidema-Haans zijn beoogde coalitiepartijen CDA, FNP en VVD vol vertrouwen op een vernieuwende manier met elkaar in gesprek gegaan. Het is de intentie van de partijen om al in de eerste helft van mei een coalitieakkoord klaar te hebben.

De coalitievorming en de totstandkoming van het coalitieakkoord gebeuren op een voor De Fryske Marren nieuwe manier. De fracties van de beoogde coalitiepartijen houden per thema onderhandelingsgesprekken, aan zogenaamde thematafels. De thema’s zijn Minsken, Wurk, Omjouwing en Finânsjes & Bestoerlike fernijing. Aan een hoofdtafel met onder meer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vinden de zwaardere onderhandelingen en besluitvorming plaats.

Input vanuit de lokale samenleving is wat de beoogde coalitiepartijen betreft van harte welkom in dit proces. Inwoners kunnen hun bijdrage leveren via griffie@defryskemarren.nl. De eerste bijdrage is bij de start van de gesprekken al overhandigd door de heer Johan Heegsma, namens het Cultuurplein De Fryske Marren.

De formatie wordt begeleid door Wendy Zuidema-Haans. Zij start binnenkort als manager water en directielid bij Wetterskip Fryslân. Daarnaast was zij tot voor kort namens het CDA lid van Provinciale Staten van Provincie Fryslân.


Auteur

Redactie