Rijkswaterstaat neemt op basis van onderzoek meer extra maatregelen knooppunt Joure

JOURE

Rijkswaterstaat neemt op basis van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek nog meer aanvullende verkeersmaatregelen op de rijbanen van de A7 richting knooppunt Joure.

Met deze maatregelen wordt de weggebruiker nog duidelijker geattendeerd op de nadering van de rotonde en mogelijke filevorming. Deze maatregelen zijn in overleg met de gemeente De Fryske Marren en de politie genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de extra maatregelen, waaronder de ribbels en de borden die Rijkswaterstaat onlangs nam, een goede aanvulling op de bestaande verkeersmaatregelen zijn. Om de aandacht van weggebruikers nog meer bij de weg te houden worden de volgende extra aanvullende maatregelen genomen. Zo worden de snelheidsborden aangepast met fluorescerend geel/retro-reflecterend en het laatste 70 km bord met flash knipperlichten. Boven het eerste 90 km bord komt het bord “kans op file”. Dynamische filewaarschuwing voor langere files. Aanpassing aan de vluchtstrook. De snelweg wordt hierdoor visueel minder breed met als doel dat de weggebruiker snelheid mindert. Rijkswaterstaat laat deze aanpassingen zo snel mogelijk door de aannemer uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting minimale hinder voor de weggebruiker opleveren. Verkeerssituatie De verkeerssituatie op de A7 rond knooppunt Joure is al enkele jaren ongewijzigd. De afgelopen drie maanden vonden er echter meer ongevallen plaats dan in vergelijkbare perioden in 2014 en 2015. De exacte oorzaak hiervan is onbekend, al lijkt in diverse gevallen een combinatie van factoren (te hoge snelheid, afleiding) een rol te spelen. Nieuw knooppunt Joure De maatregelen die worden genomen zijn tijdelijk, aangezien medio 2017 de nieuwe weg tussen Joure- West en het nieuwe knooppunt zal zijn gerealiseerd. Het totale verkeersplein is naar verwachting eind 2017 gereed. Rijkswaterstaat werkt, samen met de provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren, aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân. De bestaande rotonde bij Joure maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.

Auteur

Brenda van Olphen