Provinciale Staten vragen inwoners naar mening over nieuwe commissaris van de Koning

Joure

De hele zomer tot 1 september kunnen inwoners van Fryslân aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe commissaris van de Koning.

De Provinciale Staten van Fryslân willen graag de mening van de inwoners weten. Op de website www.nieuwecommissaris.frl staat een enquête die ingevuld kan worden. De inwoners kunnen ook een boodschap voor de nieuwe commissaris achterlaten. Op de site staat ook informatie over wat de commissaris van de Koning voor taken heeft. Op de site kunnen de inwoners van Fryslân bijvoorbeeld aangeven of de nieuwe commissaris veel onder de inwoners moet zijn of juist veel in Den Haag en Brussel de Friese belangen moet vertegenwoordigen. De huidige commissaris John Jorritsma wordt per 13 september burgemeester van Eindhoven. Om die reden zoekt Fryslân een nieuwe commissaris. De uitkomsten van de enquête worden betrokken bij het maken de profielschets voor de nieuwe commissaris. Dit is een overzicht van eigenschappen waar de nieuwe commissaris aan moet voldoen. Deze profielschets wordt in de Statenvergadering van 28 september vastgesteld door Provinciale Staten en aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens stelt de minister de vacature open en komt met kandidaten. Tot het moment dat er een nieuwe commissaris komt, wordt de functie waargenomen door Joan Leemhuis-Stout.

Auteur

Brenda van Olphen