Vergunningen stikstof niet inwisselbaar

Joure

Veel boeren vroegen vóórdat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vorig jaar in ging een Natuurbeschermingswet vergunning aan.

Als boeren bijvoorbeeld meer vee wilden, was deze vergunning nodig. Met de vergunning toonden boeren aan dat de uitstoot van stikstof van het bedrijf niet toenam. Stikstof zit bijvoorbeeld in de mest van de koeien. De provincie Fryslân heeft besloten dat deze aanvragers nu onder de PAS geen vervangende aanvraag meer mogen indienen. Boeren dienen vergunningaanvragen in om hun boerenbedrijf te kunnen ontwikkelen. Zoals uitbreiding of vernieuwing van een stal en/of het aankopen van meer koeien. Sinds de PAS mag een boer maximaal drie mol stikstof meer dan voorheen uitstoten. Bij de aanvragen vóór de PAS mochten boerenbedrijven geen extra stikstof uitstoten. Een (oude) Natuurbeschermingswet vergunning is niet inwisselbaar voor een (nieuwe) PAS-aanvraag. Aanvragen vóór de PAS Op 1 juli 2015 trad de PAS in werking. De PAS betreft een nieuw systeem. Veel boeren wisten vooraf nog niet zeker of het werkbaar voor hen zou zijn. Daarom vroegen veel boeren vóórdat de PAS in werking trad een vergunning aan voor een stalsysteem met minder stikstofuitstoot. Op deze manier konden ze toch extra koeien kopen zonder dat de uitstoot van stikstof toenam. Sommige boeren willen nu de mogelijkheden van de PAS gebruiken om meer dieren te houden, maar dan in een minder milieuvriendelijk stalsysteem. De provincie vindt dat de PAS daarvoor niet is bedoeld. Meer kansen voor toekomstige aanvragers Door de PAS krijgen boerenbedrijven meer ruimte om uit te breiden. Dit wordt de ontwikkelruimte genoemd. Deze ontwikkelruimte is schaars. Het kan bij genoeg aanvragen op een gegeven moment op zijn. De pre-PAS aanvragers kozen bewust voor een vergunningaanvraag vóórdat de PAS in werking trad. De provincie Fryslân en LTO Noord zijn het erover eens dat de schaarse ontwikkelruimte als het ware niet ‘dubbel’ besteed mag worden. Stikstofuitstoot verminderen voor natuur Het stikstofgehalte in de lucht neemt af als boeren maatregelen nemen, zoals vloeren waar mest doorheen gaat en daaronder wegstroomt. De mest blijft dan niet liggen en komt er minder stikstof in de lucht. Ook luchtwassers zijn goed om de stikstofuitstoot te verminderen. De luchtwasser filtert de lucht die naar buiten gaat. Door de schonere lucht kunnen (boeren)bedrijven zich weer ontwikkelen. Deze ontwikkelingsruimte stond de afgelopen jaren op slot omdat er vóór de PAS geen ontwikkelruimte was. De boeren konden de afgelopen jaren alleen uitbreiden als ze zelf maatregelen in de stal troffen. Uitbreiden was ook mogelijk door de 'ruimte' van stoppende boeren over te kopen.

Auteur

Brenda van Olphen