‘Gemeente communiceert laat met burgers’

Joure

De inwoners van De Fryske Marren blijken zich het meest zorgen te maken over de bomenkap, het AZC in Balk en de werkzaamheden van Knooppunt Joure.

Ook de werkzaamheden in het centrum en de rondweg van Lemmer zijn een heet hangijzer. Dat blijkt uit het de tweede uitslag van het burgerpanel van De Fryske Marren. Hier deden 1105 mensen aan mee; een respons van 75 procent. Het onderwerp was de communicatie. Een ruime meerderheid (68 procent) vindt dat ze niet genoeg inspraak heeft gehad bij beslissingen van de gemeente. Een ruime meerderheid van de respondenten (64 procent) wil geinformeerd worden over lokale zaken via een digitale nieuwsbrief, de website van de gemeente (57 procent) en de krant (50 procent). Van de inwoners is (ruim) één derde het eens met de (positief geformuleerde) stellingen over de wijze waarop de gemeente communiceert (34 procent). Eén vijfde tot ruim een kwart is het niet eens met de stellingen. Inwoners zijn het het meest eens met de stelling dat de communicatie van de gemeente eerlijk en oprecht is en het minst eens met de stelling dat de gemeente op tijd communiceert met de inwoners over onderwerpen die hen aangaan. 62 procent voelt zich niet betrokken bij beslissingen van De Fryske Marren. ‘Zelf alles maar uitzoeken. Gevoel dat je als omwonende al met 2-0 achter staat’ is een van de reacties op de vraag of burgers het gevoel hebben van inspraak. Volgens een van de respondenten is De Fryske Marren afstandelijk: ‘Communicatie betekent in de praktijk grotendeels eenrichtingsverkeer vanuit Joure’. De website van de gemeente blijkt niet altijd even gebruiksvriendelijk. Veel mensen verliezen het overzicht door het jargon. Deze week wordt de derde enquete verstuurd.

Auteur

Brenda van Olphen