Agenda | Dag van Coaching Friesland

Sint Nicolaasga

Coaching Friesland organiseert op zaterdag 28 mei 2016 de Dag van Coaching Friesland. Uniek voor Friesland treden de in Friesland woonachtige coaches het publiek tegemoet.

Op deze dag houden zij het thema ‘ruimte’ tegen het licht. Centrum van de activiteiten is het Hotel arrangementen de Oorsprong te Sint Nicolaasga. Een prachtige locatie die het thema ruimte in alle facetten recht doet. Belangstellenden zijn vanaf 10:00 uur welkom. Het programma is te vinden op de website www.coachingfriesland.nl. De toegang is gratis. De Dag van Coaching Friesland is interessant voor werkgevers en werknemers uit het bedrijfsleven en de overheid zoals instellingen voor onderwijs, zorg, maatschappelijke dienstverlening en particulieren. Daarnaast is deze dag zeker ook interessant voor trendwatchers, politici, journalisten en beleid – en personeel adviseurs, opleidingen enz. om bewegingen in onze samenleving te signaleren. Divers aanbod De vraag naar coaching is de laatste jaren toegenomen. Coaching heeft een belangrijke preventieve werking voor psychische klachten als depressie, burn-out en voorkomt stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling. Het aanbod in coaching is de laatste jaren zeer divers geworden. Dit is te zien in de diversiteit van sprekers op de Dag van Coaching Friesland. Diverse werkvelden komen aan de orde: loopbaanadvisering, studieloopbaanbegeleiding, jongerencoaching, puber – en jeugd coaching, gezondheid, timemanagement, taalvaardigheid, mindfulness, teamontwikkeling, werken met paarden, levenspad coaching enz. Coaches zijn de voelsprieten van de maatschappij Coaches zijn als geen ander de voelsprieten van de maatschappij. Zij zijn dagelijks in contact per mensen, groepen, organisaties, teams en horen en voelen wat er leeft. Elke verandering van bijvoorbeeld overheidswege, vinden zijn neerslag in de maatschappij. Peilingen geven veelal onvoldoende inzicht. Daarbij zijn getallen koude feiten. De coach daarentegen wordt geconsulteerd op het moment zaken stagneren in de ontwikkeling. De vraag gaat altijd over verbetering van de bestaande situatie en het zoeken naar een mogelijke oplossing. Daarbij gaat het om allerlei vragen. Vragen met betrekking tot de levensloop zoals bijvoorbeeld het omgaan met verlies, of loopbaanvragen zoals ‘waar liggen mijn talenten’ en ‘hoe ga ik om met kritiek’. Maar ook vragen als ‘hoe ga ik om met de toenemende agressie in mijn werk?’ of ‘de toenemende werkdruk heeft een negatieve invloed om mijn functioneren, zowel op het werk als in mijn gezin, wat kan ik daaraan doen?’ Veel voorkomende vragen. Coaches zijn de ‘barometer’ van de maatschappelijke en sociale druk die mensen ondervinden. De Dag van Coaching Friesland is dus zeker ook interessant voor trendwatchers, politici, journalisten en beleid – en personeel adviseurs, opleidingen enz. Coaching Friesland is een initiatief van Leonard Bouwhuis die in oktober 2008 het netwerk heeft opgezet voor coaches in Friesland. Coaching Friesland vertegenwoordigt een ‘eenheid in verscheidenheid’ op het gebied van coaching, counseling en training en de aangesloten coaches zijn in zekere zin een ‘spiegel’ van wat er leeft in onze samenleving. Coaching Friesland biedt de aangesloten coaches elkaar te ontmoeten en vinden een klankbord om elkaars ervaringen de delen, elkaar te informeren en te inspireren. Coaching Friesland wil gastheer zijn en zich bezighouden met ‘hostmanship’. Een gastheer voor coaches in Friesland door hen een podium te bieden waarop zij zichzelf kunnen presenteren. Een ‘ingang’ voor mens of bedrijf, voor diverse coachvragen op evenzoveel terreinen.

Auteur

Brenda van Olphen