Voorzieningen in buurt belangrijk voor senioren

FRYSLAN

Voor senioren zijn voorzieningen op korte afstand van hun woning belangrijk, omdat zij meer lokaal georiënteerd zijn dan jongere groepen. Dat meldt het Fries Sociaal Planbureau.

Lokale voorzieningen komen steeds vaker onder druk te staan door bevolkingsontwikkelingen (krimp, vergrijzing, ontgroening), economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral op het platteland is dit het geval. Steeds meer voorzieningen veranderen van lokale voorzieningen in regionale voorzieningen. Voor senioren die nog mobiel zijn is dit niet zo’n probleem. Voor senioren die niet meer mobiel zijn is het wel een probleem als voorzieningen op grotere afstand van hun woning komen te liggen. Dit blijkt uit een nadere analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van uitkomsten van het Fries Burgerpanel over senioren en voorzieningen. Dorpshuis ontmoetingsplek op platteland Hoe kleiner het dorp, hoe lager het rapportcijfer dat de 65-plus-panelleden van het Fries burgerpanel geven aan het voorzieningenniveau. Voor de 65-plussers zijn de huisarts, supermarkt en pinautomaat de belangrijkste voorzieningen om dichtbij te wonen. Senioren op het platteland vinden het dorps- of buurthuis duidelijk belangrijker dan de senioren in meer stedelijke gebieden. Voor senioren in de dorpen is het dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplaats en zij zien het als een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid in het dorp. 70% van de 65-plus-panelleden in de dorpen maakt gebruik van het dorpshuis, terwijl dit in regionale/stedelijke centra maar 30% is. Elektrische fiets maakt senioren mobieler Steeds meer senioren blijven tot op hoge leeftijd mobiel, zo blijkt uit dit onderzoek. Van de panelleden van 65 jaar en ouder maakt een groot deel minstens eenmaal per week gebruik van een auto. Senioren van het panel gebruiken ook veelvuldig de gewone fiets. Meer dan de panelleden onder de 65 jaar maken de senioren gebruik van een elektrische fiets. Eén op de drie senioren (in zowel dorpen als steden) geeft aan tenminste wekelijks een elektrische fiets te gebruiken, terwijl slechts 14% van de panelleden jonger dan 65 jaar hier gebruik van maakt. Dit vervoersmiddel maakt het ook voor de wat minder vitale senioren en senioren zonder auto of rijbewijs, mogelijk om grotere afstanden af te leggen dan met een gewone fiets en daarmee voorzieningen te bereiken. Staat van de Friese senioren Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) verricht onderzoek naar de leefbaarheid in Fryslân. Er komen steeds meer senioren in Fryslân. Op dit moment is één op de vijf Friezen 65 jaar of ouder en in 2030 is dit één op de vier.

Auteur

Brenda van Olphen