Muziekverenigingen kunnen meedoen met Culturele Hoofdstad 2018

DFM

De Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân (OMF) heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2016 het voorstel goedgekeurd om een regiegroep in het leven te roepen die de activiteiten van de diverse lid-verengingen bij Culturele Hoofdstad 2018 adviseert en ondersteunt.


De OMF vertegenwoordigt ruim 240 verenigingen en daarbij > 10.000 actieve leden verdeeld over de doelgroepen Harmonie, Fanfare en Brassband (HaFaBra), Showband, Mars en Percussion (SMP) en Twirl, Colourguard en Majorettes. 
Kortom een grote groep cultuurmakers uit de provincie. Het doel van de regiegroep is alle leden van de OMF de kans te bieden om mee te doen met CH2018. De contacten tussen de regiegroep en de verenigingen wordt gecoördineerd door de gemeentelijke federaties. Hierbij werken de gemeentelijke federaties direct al aan een samenwerking richting de nieuwe gemeentelijke structuur in 2018. In die gebieden waar nog geen federatie is, wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een dergelijke organisatie of werkgroep. De werkgroep zoekt op dit moment naar andere CH2018 projecten die gebruik willen maken van de doelgroep van de OMF. De regiegroep vindt het belangrijk dat eventuele samenwerkingsprojecten meer zijn dan alleen een vuurpijl in 2018. Binnen de sector spelen diverse maatschappelijke onderwerpen, die we via de CH2018 projecten willen aanpakken. Het plan van de OMF start vanuit verschillende regio’s waarbij de gemeentelijke herindeling, die op 1 januari 2018 naar verwachting gaat plaatsvinden, het uitgangspunt is. Vanuit de verschillende regio’s komen de komende weken plannen die aansluiten bij projecten uit het aanbod van CH2018. De regiegroep stemt deze projectvoorstellen vervolgens af met de organisatie CH2018, zodat er een goede en agenda-technisch, juiste spreiding over de provincie en projecten zal plaatsvinden. 
Als slotspektakel wil de OMF zich presenteren in één groot megaevenement in de stad Leeuwarden. De regiegroep werkt hierbij samen met Stichting Proud!. Onderdelen van verschillende samenwerkingsprojecten zullen als input voor het evenement worden gebruikt. Gebleken is dat de vele lid-verenigingen behoefte hebben aan structuur en regie bij het tot stand komen van de activiteiten richting 2018. Met de inrichting van een dergelijke regiegroep verwacht de OMF te voldoen aan de wensen van hun leden. En het maakt de communicatie met de CH2018 kort en transparant. Keunstwurk is onderdeel van de regiegroep. Keunstwurk heeft als expertise partner de taak om de regiegroep en het veld door middel van informatie advies inhoudelijk te ondersteunen. Om ideeën uit het veld te realiseren heeft Keunstwurk de webstite Stipe.frl ontwikkelt. Stipe is de website die helpt met culturele initiatieven. Met behulp van de Toolbox en de Kennisbank schrijf je je eigen projectplan. Initiatiefnemers ontmoeten elkaar via het Prikbord waar iedereen zijn project kan neerzetten. Stipe.frl biedt ook thematische workshops voor extra verdieping en het makkelijk leesbare Plannenboek. 

Auteur

Brenda van Olphen