Miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren

Joure

Voor jonge boeren is vanaf 1 maart 2016 één miljoen euro beschikbaar. De provincie wil jonge boeren stimuleren om te investeren in duurzame aanpassingen binnen hun bedrijf. De zogenaamde ‘jongeboerenregeling’ wordt gefinancierd uit het Plattelandsontwikkeling Programma (POP3).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Us jonge boeren ha de takomst. Ik fyn it dêrom wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Better foar it miljeu én better foar harren takomst.” Jongeboerenregeling Tussen 1 maart en 15 april 2016 kunnen jonge boeren (tot 41 jaar) subsidie aanvragen. De subsidie is voornamelijk bedoeld voor de aanschaf van modernere installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Plattelandsontwikkeling Programma POP3 De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP. Binnen het Plattelands ontwikkelingsprogramma komt later dit jaar nog meer subsidie beschikbaar. Dit is inzetbaar voor herstructurering van landbouwbedrijven zoals ruilverkaveling en boerderijverplaatsingen. Ook volgen er nog regelingen voor water, natuur en leefbaarheid op het platteland. Financiële bijdrage De provincie Fryslân stelt 500.000 euro beschikbaar. Vanuit Europa wordt daar 500.000 euro naast gezet. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/POP3.

Auteur

Brenda van Olphen