Agenda | Winterexcursie naar schiereiland Makkumersúdwaard

MAKKUMERSUDWAARD

Voor de IJsselmeerkust ligt het schiereiland Makkumersúdwaard. Dit bijzondere natuurgebied is normaliter niet vrij toegankelijk, maar tijdens deze excursie neemt gids Lydia Barkema van It Fryske Gea u mee om de vogelrijkdom ervaren.

Op woensdag 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur struinen we door het gebied, op zoek naar vogels als het baardmannetje. Deze bijzondere rietvogel zwerft in de winter vaak in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt hij insecten. Zijn naam dankt hij aan de karakteristieke ‘bakkebaarden’. Vergeet laarzen en verrekijker niet en ga mee op pad! Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 19 januari 12:30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Struinen over een schiereiland De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al lang één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na aanleg van de afsluitdijk veranderde de situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier een prachtige nieuwe broedplek vonden. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Makkumersúdwaard ingepolderd en in cultuur gebracht. De zuidpunt is een belangrijk natuurgebied gebleven met rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages. In deze tijd van het jaar zien we er veel kleine zwanen. Deze vogels hebben een fantastisch, zacht en betoverend, geluid. Agenda: Excursie: winterexcursie naar schiereiland Makkumersúdwaard Datum: woensdag 20 januari Tijdstip: 14:00 tot 16:00 uur Locatie: Makkum Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- en kinderen van niet-leden € 2,-. Opgave: tot dinsdag 19 januari 12:30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448.

Auteur

Brenda van Olphen